Odfrankowanie kredytu - na czym polega?

Odfrankowanie kredytu - na czym polega?

Osoby, które posiadają umowę kredytu indeksowanego, mogą domagać się od banku zwrotu nadpłaty od każdej raty, którą uregulowali. Dodatkowo, spłata kredytu może może zostać uniezależnione od kursu franka szwajcarskiego, poprzez jego odfrankowienie, czyli przekształcenie na kredyt w złotówkach. W jaki sposób można starać się o odfrankowanie kredytu?

Czym jest kredyt bankowy indeksowany?
Kredyt indeksowany to kredyt, który udzielony i wypłacony został w złotówkach, ale jest indeksowany (przeliczany) po kursie franka szwajcarskiego. Innymi słowy, kwota kredytu przeliczana jest przez bank według kursu franka, zgodnie z tabelami kursów stosowanych w danym banku. Każdą ratę kredytu wylicza się wstępnie według aktualnie obowiązującego kursu zakupu franka szwajcarskiego, a następnie przelicza się ją do złotówek według kursu sprzedaży. W efekcie tego, każda rata jest uzależniona od kursu franka, który wynika z wewnętrznych tabel kursowych stosowanych przez bank. Innymi słowy, kredyt indeksowany to nie kredyt walutowy, jak powszechnie uważają banki, lecz kredyt waloryzowany. W tym przypadku dochodzi bowiem do wypłaty oraz spłaty kredytu w złotówkach, podczas gdy wartość zobowiązania określa się w walucie obcej - w tym przypadku franku szwajcarskim.

Spread walutowy - na czym polega?
Każdy frankowicz powinien znać pojęcie spreadu walutowego oraz wiedzieć z czym ono się wiąże. Spread to mówiąc najprościej różnica, jaka zachodzi między kursem kupna, a kursem sprzedaży franka szwajcarskiego. Za każdym razem przy spłacie raty za kredyt indeksowany, bank wykorzystuje wartości z tabel kursów kupna i sprzedaży. W ten sposób bank pobiera dla siebie dodatkowe wynagrodzenie, czyli wspomnianą różnicę. Jest to niezgodne z prawem, dlatego frankowicze mogą żądać zwrotu tej nadpłaty.

Na jakiej podstawie można domagać się odfrankowienia kredytu?
W przypadku kredytów frankowych - kredyty we frankach, podobnie jak w innych kredytach indeksowanych w obcej walucie, osoba, która podpisała z bankiem umowę, może podważyć zawarte w niej klauzule indeksacyjne. To właśnie one określają sposób wyliczana pojedynczych rat kredytowych w oparciu o kurs kupna i sprzedaży według wewnętrznych tabel bankowych. Zarzuty jakie najczęściej są stosowane odnośnie klauzul to przede wszystkim zrzucenie odpowiedzialności z wahania kursowe franka szwajcarskiego na kredytobiorcę. Banki mogą również jednostronnie ustalać kursy walut, w związku z czym kwota spłaty znacznie przewyższa kwotę udzielonego kredytu, a ponadto nie można w żaden sposób określić końcowej wartości spłaty zobowiązania. Umowy kredytów indeksowanych posiadają również odmienną strukturę od ustawowych umów kredytowych, gdzie jednym z głównych elementów jest obowiązek zwrócenia kredytodawcy udzielonej kwoty.

Jak odfrankowić kredyt?
Zgodnie z powyższymi informacjami, klauzule indeksacyjne to inaczej klauzule abuzywne, które są nieważne od momentu podpisania umowy z bankiem. Oznacza to, że kredytobiorca ma prawo domagać się odfrankowienia kredytu poprzez usunięcie z umowy niedozwolonych zapisów. Ponadto, kredyt powinien być traktowany jak kredyt złotówkowy, co wiąże się ze zwrotem przez bank wszystkich nadpłaconych rat oraz spreadów. Pomocy prawnej osobom, które chcą złożyć pozew sądowy o odfrankowanie kredytu w Rzeszowie udzielają kancelarie prawne - prawnik Rzeszów.

Opinie (1)

Kamil

2020-02-06 22:15:06

Adres IP:

*.*.*.20

Ja w tej sprawie postanowiłem udać się do specjalistów z kancelarii prawnej w Rzeszowie. Jestem po wstępnych oględzinach umowy zawartej z bankiem i czekam na sporządzenie pozwu. Dla zainteresowanych podaje nr tel do nich 880 299 001

Zobacz firmy

Ośrodek jeździecki Siedlisko Janczar

Pstrągowa 815
38-121 Pstrągowa

Średnia Ocena

5/5
Producent tonerów DMD Rzeszów

Al. Sikorskiego 2/7
35-304 Rzeszów

Średnia Ocena

5/5
Agencja SEO - Argonium

Goździkowa 14A
35-604 Rzeszów

Średnia Ocena

5/5

Podobne artykuły

Jak skutecznie pozbyć się pajączków?

Jak skutecznie pozbyć się pajączków?

Znaczenie mediów społecznościowych w promocji strony www

Znaczenie mediów społecznościowych w promocji strony www

Budowanie wizerunku marki za pomocą strony internetowej

Budowanie wizerunku marki za pomocą strony internetowej